หน้าแรก

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการประกวดราคา (E-Bidding) ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล