วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150 หมายเลขโทรศัพท์ 086-417-5734

หมวด: