ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ ประจำปีการศึกษา 2563

 

หมวด: