ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการประกวดราคา (E-Bidding) ปีงบประมาณ 2564

 

หมวด: