ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

   รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา