หัวข้อ : วันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้มอบนโยบาย การจัดการเรียน การสอน และมาตรการป้องกัน
วันที่โพสต์ : 2021-01-22 14:49:43 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์