หัวข้อ : วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
วันที่โพสต์ : 2021-01-25 10:25:20 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์