หัวข้อ : เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โดยมี ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
วันที่โพสต์ : 2021-03-16 16:15:52 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์