หัวข้อ : ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ (สัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู
วันที่โพสต์ : 2021-06-14 17:08:29 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์