หัวข้อ : วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๘ กรกฎาคม
วันที่โพสต์ : 2021-07-06 14:46:39 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์