หัวข้อ : วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมสร้าง รพ.สนามฯ
วันที่โพสต์ : 2021-07-21 11:45:58 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์