หัวข้อ : วันศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิป้องกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ฯ
วันที่โพสต์ : 2021-10-08 15:54:18 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์