หัวข้อ : เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชม วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดโครงการ Fix it จิตอาสา ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดฯ
วันที่โพสต์ : 2021-10-27 14:21:08 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์