หัวข้อ : วันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิป้องกันการติดเชื้อ COVID -๑๙ฯ
วันที่โพสต์ : 2021-11-09 13:13:18 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์