หัวข้อ : ประกาศร่างประกวดราคาและประการเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงงานภาคสนามพร้อมอุปกรณ์
วันที่โพสต์ : 2021-11-22 17:12:30 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่างประกวดราคาและร่างประกาศเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงงานภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำ บลวังซ่าน อำ เภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/939-20211122.pdf