หัวข้อ : วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ทำการตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมฯ
วันที่โพสต์ : 2021-12-07 10:21:59 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์