หัวข้อ : วันพุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ฯ
วันที่โพสต์ : 2021-12-16 10:22:22 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์