หัวข้อ : วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ทำการรับวัคซีนเข็ม ๓ ที่โรงพยาบาลแม่วงก์ เพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนการสอนฯ
วันที่โพสต์ : 2022-01-07 10:54:23 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์