หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่โพสต์ : 2022-05-02 16:56:28 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์