หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID -19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
วันที่โพสต์ : 2022-05-10 14:25:46 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์